Ministerul Economiei și Infrastructurii: Industria a crescut cu 7,4% în 8 luni ale anului 2018

Ministerul Economiei și Infrastructurii: Industria a crescut cu 7,4% în 8 luni ale anului 2018

Ministerul Economiei și Infrastructurii comunică că, în ianuarie-august 2018, producția industrială a crescut cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului 2017.  

„Extinderea activității investitorilor străini în zonele economice libere, în special în ramura industriei automotive, creșterea cererii externe și interne față de produsele autohtone, deschiderea piețelor externe și valorificarea oportunităților oferite de acordurile de cooperare economică internațională, precum și evoluțiile pozitive ale sectorului agricol, au constituit principalii factori care au contribuit la intensificarea activității ramurilor industriale, a menționat Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, făcând o analiză a evoluției producției industriale în primele opt luni ale anului 2018, comparativ cu perioada similară din 2017.

Astfel, potrivit unui comunicat al ministerului, industria prelucrătoare continuă să fie principala ramură care intensifică creșterea sectorului industrial. În 8 luni industria prelucrătoare, ce produce circa 82% din producția industrială, a înregistrat o creștere de +7,5% și a contribuit la creșterea industriei cu +6,0 p.p., asigurând 81% din creștere.

Sectorul energetic, de asemenea, a evoluat pozitiv (+6,8%) fiind susținut, în mare parte, de intensificarea activității întreprinderilor economice. Contribuția acestuia la creșterea industriei a fost de +1,2 p.p., ceea ce constituie 16% din creștere.

Industria extractivă a revenit pe un trend ascendent, înregistrând un rezultat pozitiv de 9,4%, cu o contribuție totală la sector de +0,3 p.p. sau 3% din creștere.

În trendul celor mai progresive ramuri industriale care au determinat creșterea sectorului industrial în ianuarie-august 2018 se numără: industria automotive, în special producerea de fire și cabluri electrice, de piese pentru autovehicule și motoare (cu o contribuție de circa +1,9 p.p. la IPI), industria ușoară ce produce îmbrăcăminte, încălțăminte, piei și alte textile (+1,9 p.p.) producția și furnizarea de energie (+1.2 p.p.), industria alimentară (+2,2 p.p.), inclusiv prelucrarea fructelor și legumelor (+0,9 p.p.), prelucrarea şi conservarea cărnii (+0,8 p.p.), fabricarea uleiurilor și grăsimilor (+0,7 p.p.) și industria produselor din minerale nemetalice (+1,3 p.p.), dintre care cea mai importantă fiind industria articolelor din sticlă (+0,7 p.p.)

Industria automotive.Producția de fire și cabluri electrice a crescut  în primele 8 luni ale anului 2018 cu 25,1%, iar producția de piese pentru autovehicule și motoare – cu 51,5%. Creșterile înregistrate se datorează intensificării activităților economice ale investitorilor străini din cadrul Zonelor Economice Libere (ZEL), unde continuă să se dezvolte și să se extindă proiectele investiționale în domeniul industriei constructoare de mașini ale unor companii străine precum: Sumitomo (Orhei), Draexlmaier (Cahul), Coroplast (Căușeni), etc. Majoritatea producției fabricate în aceste ramuri este realizată pe piețele externe (circa 90%), ocupând o cotă de circa 18% în total exporturi. Exporturile de aparate și echipamente electrice în ianuarie-august au crescut de circa 1,6 ori.

Industria ușoară. Industria textilelor și a îmbrăcămintei a înregistrat în ianuarie-august creșteri de circa 13,6% și 8,5% respectiv. Concomitent cu industria îmbrăcămintei, în perioada analizată a crescut și industria încălțămintei (+11,8%) și produselor din piei și blănuri (+49,7). Subramurile industriei ușoare au fost stimulate, în special, de creșterea cererii externe și de diversificarea piețelor de desfacere. Circa 86% din producția de textile, 83% din producția de articole din piei, 76% din producția de îmbrăcăminte și 58% din producția de încălțăminte se exportă pe piețele externe. Ponderea producției industriei ușoare în total exporturi constituie circa 17%.

Industria alimentară și a băuturilor. Susținută de evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anul trecut și anul curent, industria alimentară a crescut în ianuarie-august 2018 cu 10,4%. Cele mai productive subramuri ale industriei alimentare au fost: prelucrarea fructelor și legumelor (+36,3%), fabricarea uleiurilor și a grăsimilor (+44,6%), prelucrarea cărnii  (+13,2%), prelucrarea peștelui (51,7%), producerea făinoaselor (+5,6%). Preponderent, industria alimentară produce bunuri pentru piața internă (circa 82% din producție este realizată pe piața internă), creșterea cererii interne fiind un factor important care a stimulat producția. Principalele ramuri care au reușit să se extindă pe piețele externe sunt industria băuturilor cu o cotă de export de 50% și industria prelucrătoare de fructe și legume cu o cotă de export de 76%.

Industria produselor din minerale nemetalice (fabricarea sticlei, articolelor din beton, ciment și ipsos, materialelor de construcții din argilă). Aceste industrii au înregistrat, în medie, în perioada analizată o creștere de 18,1%. O creștere mai însemnată a fost înregistrată în cazul industriei producătoare de sticlă (+34,1%), ramură stimulată, în special, de creșterea volumului producției exportate (exporturile au crescut cu +46%). De asemenea, s-a majorat volumul producţiei de articole din beton, ciment și ipsos (+10,2%), evoluție datorată, în special, creșterii cererii de pe piața internă.

Printre alte ramuri cu impact pozitiv important asupra sectorului industrial se numără industria producătoare de mobilă (+6,7% creştere) și cea producătoare de articole din hârtie și carton (+15,9%).

Mihaela Rotari 

Share