Serviciul Fiscal de Stat relansează o campanie cu privire la salariile în plic

Serviciul Fiscal de Stat relansează o campanie cu privire la salariile în plic

Serviciului Fiscal de Stat relansează campania „Refuză salariul în plic – cere să îți fie respectate drepturile”.

Campania are drept scop conformarea benevolă a contribuabililor care muncesc la negru, dar şi care angajează la negru. În cadrul campaniei angajaţii SFS vor efectua vizite fiscale de informare la diverse întreprinderi din ţară.

Totodată, pentru continuarea acțiunilor de conformare voluntară și informare a cetățenilor privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru” pe parcursul perioadei desfăşurării campaniei, de către angajații SFS de comun cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale și cei de la Inspectoratul de Stat al Muncii vor fi realizate un șir de acţiuni de informare, sensibilizare şi consultare a salariaților/angatorilor, interesaţi în aplicarea corectă şi eficientă a legislaţiei în raporturile de muncă, precum şi promovare a reformei fiscale.

O atenţie se va acorda explicării riscurilor și dezavantajelor fenomenului utilizării muncii la negru și/sau achitarea salariilor în plic şi efectele negative produse asupra societăţii şi a fiecărui cetăţean în mod individual precum şi a reducerii posibilităţilor de dezvoltare a angajaţilor.

De menţionat: începând cu 01 octombrie 2018, cu termen de definitivare 25 decembrie 2018, SFS va efectua controale fiscale la 100 de agenţi economici  selectaţi cu risc sporit  de utilizare a muncii ne/sub declarate din toate domeniile de activitate economică ale Republicii Moldova (agricultură, comerţ, producerea şi comercializarea produselor de panificare şi patiserie, construcţie, producerea betonului, hârtiei, prestarea serviciilor curăţenie).

Rezultatele acţiunilor întreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat, pentru 9 luni ale anului 2018 s-au soldat cu calcularea suplimentară pentru plata la buget obligaţii aferente plăţilor salariale în sumă totală de 38 802 132 lei, fiind adoptate 146 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei inclusiv:

ü impozit pe venit reţinut din plăţile salariale în sumă de 5 263 839 lei;

ü contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 6 816 499 lei;

ü prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă de 3 329 491 lei;

ü penalităţi şi amenzi aplicate în sumă de 23 392 303 lei.

 

Mihaela Rotari

Share