Comisia parlamentară a formulat propuneri pentru evitarea situațiilor care duc la invalidarea alegerilor

Comisia parlamentară a formulat propuneri pentru evitarea situațiilor care duc la invalidarea alegerilor

Restricțiile legate de agitația electorală în ziua premergătoare alegerilor și în ziua alegerilor, cu excepția secțiilor de votare și perimetrului din imediata apropiere, ar putea fi eliminate din legislație.

O recomandare în acest sens se conține în raportul cu privire la analiza, expertiza și evaluarea legislaţiei electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chişinău a fost finalizat de Comisia juridică, numiri și imunități.

Potrivit raportului, „ziua tăcerii” nu este reglementată unitar în practica internațională și eliminarea acesteia nu va aduce atingere princiipiilor consfințite în materie electorală. Această poziție a fost susținută și de Asociația Promo-LEX.

Totodată, raportul recomandă reglementarea serviciilor de publicitate electorală, dezbaterilor electorale pe internet și rețelele de socializare, precum și a unor prevederi clare pentru combaterea propagandei pe internet, în special prevenirea și combaterea fluxului de știri false.

În același timp, se constată că decizia de anulare a alegerilor locale a avut cel puțin 32 de precedente în Republica Moldova în ultimii 19 ani, conform statisticii Comisiei Electorale Centrale.

De asemenea, analiza și datele recepționate de Comisia juridică, numiri și imunități au arătat că legislația în vigoare este suficientă și corespunde tuturor standardelor internaționale pentru desfășurarea unor alegeri libere, corecte și democratice.

Amintim că, la 12 iulie curent, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr. 126 cu privire la efectuarea unei analize ample, evaluări şi expertize a legislaţiei electorale care a stat la baza invalidării alegerilor locale noi în municipiul Chişinău, prin care a împuternicit Comisia juridică, numiri și imunități să efectueze o expertiză a legislaţiei electorale în conformitate cu standardele internaţionale în materie de alegeri, cu referire la premisele şi motivaţia juridică care au stat la baza invalidării alegerilor locale noi, inclusiv legate de folosirea reţelelor de socializare, precum şi proporţionalitatea sancţiunilor aplicate.

Comisia a recepționat informații din partea Comisiei Electorale Centrale, Ministerului Justiției, Curții Supreme de Justiție, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Asociației Promo-Lex, Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului și Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte. De asemenea, au fost organizate, la 13 septembrie curent, dezbateri publice la care au fost discutate problemele majore și soluțiile în contextul invalidării alegerilor locale noi din municipiul Chişinău din 20 mai şi 3 iunie 2018.

Mihaela Rotari 

Share